Πινακοθήκη


Gustav Klimt "The Kiss"


Gustav Klimt "mother & chile"Gustav Klimt, "The maiden"


Gustav Klimt, "tree of life"


Pablo Picasso: Le Visage de la Paix
Gustave Courbet: The gust of Wind (MFAH)Martin Johnson Heade: Marsh Sunset, Newburyport (MFAH)

Alfred Sisley: The Flood on the Road to St Germain (MFAH)

El Greco (Domenikos Theotokopoulos):
Saint Francis Kneeling in Meditation (AIC)

Claude Monet: Water Lily Pond (AIC)

Claude Monet: Water Lilies (AIC)
Pierre-Auguste Renoir: Near the Lake (AIC)


Pierre-Auguste Renoir: Seascape (AIC)

Pierre-Auguste Renoir: Sur la Terrace (AIC)
Edward Hopper: Nighthawks (AIC)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου