Μουσείο




 Αρχαιολογικό  Μουσείο Θεσσαλονίκης

Μακεδονικό στεφάνι




















Μαρκία Οτακιλία Σεβήρα
Μέγας Αλέξανδρος
Κρατήρας

Μέγας Αλέξανδρος: έργα από τις συλλογές της Μακεδονίας και εικονογραφία του μύθου στην Ιταλία
Αρποκράτης

Αττικός κάνθαρος
Πήλινος αττικός αμφιπρόσωπος κάνθαρος, επείσακτο αγγείο που βρέθηκε στην ακρόπολη της Ακάνθου, 480-470 π.Χ.
Κόρη
 παλαιό (αρχαιολογικό) μουσείο του Βερολίνου
Το Ηράκλειον Άμμα το κεντρικό θέμα ενός χρυσού κοσμήματος που φοριόταν στο μηρό. Κατασκευασμένο τον 4ο αιώνα π.Χ. βρέθηκε στις περιοχές του βασιλείου των Μακεδόνων.